Zarząd Województwa Opolskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 w sprawie przyjęcia ":Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

Szczegóły w załączniku:
PDFobw20200819.pdf (60,66KB)