Konkurs grafomotoryczny

Skład komisji: dr Ewa Kołodziej, mgr Dubis Krzysztofa, mgr Renata Kałwak

Cele konkursu-

- stwarzanie przedszkolakom możliwości do osiągania sukcesów

-rozwijanie u dzieci zainteresowania ćwiczeniami grafomotorycznym

- uzmysłowienie przedszkolakom jak duże znaczenie  mają zdolności grafomotoryczne  w życiu człowieka

-propagowanie wśród dzieci ćwiczeń grafomotorycznych

DPP_6688.jpeg DPP_6689.jpeg

 

Przebieg Konkrsu

I-                  Etap- biarą udział dzieci z 3 grup- ,,Poziomki” , ,,Psotki” , ,,Krasnoludki”

Pierwszym etapie dzieci miały po śladzie obrysować klauna i wykonać znakiliteropodobne na dole karty pracy

 

Na wykonanie zadania dzieci mają 30 minut

Komisja z każdej grupy wybrała 3 prace, które zakwalifikowały się do dalszego etapu.

 

Były to prace: Łukasza Wróblewskiego, Kacpra Koja, Bartka Olszowego, Jakuba Zagórskiego, Emilki Nowickiej, Damiana Budnika, Kuby Czernka, Dominiki Zając, Katarzyny Mieszkalska

DPP_6726.jpeg DPP_6725.jpeg

 

II Etap

Polegał na przekalkowaniu motyla i następnym pokolorowaniu go.

Na wykonanie zadania dzieci mają 30 minut

Po wyznaczonym czasie komisja wybrała 4 najlepsze prace

I miejsce- Łukasz Wróblewski

II miejsce Kacper Koj

III miejsce Jakub Zagórski

IV Bartek Olszowy