UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg

Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Kwota otrzymanego grantu – 54 298,33 zł.

Grant został przeznaczony na zakup 22 sztuk laptopów dla 2 nauczycieli i 20 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, ( w tym: 13 uczniów z rodzin wielodzietnych (3+)) oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu.