logo FE PR.png logo RP.png logo opolskie.png logo UE EFS.png

Gmina Praszka realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 pn.  Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego z gminy Praszka oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W ramach projektu zaplanowano:

  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci
  • zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
  • wyjazdy edukacyjne
  • zakup pomocy dydaktycznych
  • wydłużenie czasu pracy w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń i studiów podyplomowych

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021

Wartość dofinansowania ze środków UE: 950 407,16 PLN