UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg

Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

Kwota otrzymanego grantu – 69 908,28 zł.

Grant został przeznaczony na zakup 26 sztuk laptopów dla 8 nauczycieli i 18 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Praszka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.