Wszystkich mieszkańców terenu LGD „Górna Prosna” Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z tworzenia i ozdabiania koron żniwnych.

Tytuł szkolenia Data szkolenia Miejsce szkolenia
Skąd to się wzięło?
- krótki rys tradycji tworzenia koron i wieńcy dożynkowych,
- podział na kategorie:
a) co to jest korona dożynkowa, wieniec a praca plastyczna,
- wykonanie szkicu projektu korony (wieńca, pracy plastycznej),
18.05.2020 r.
godz. 9:00- 13:00
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”
Sternalice 81
Najważniejsze zasady budowy korony
- wykonanie stelaża,
- przygotowanie stelaża (wersja robocza),
26.05.2020 r.
godz. 9:00- 13:00
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”
Sternalice 81


Do udziału w szkoleniu niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” tj. lgd@gornaprosna.pl udostępniony na stronie www.gornaprosna.pl w zakładce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROSIMY O ZABRANIE NA SZKOLENIA SWOICH MASECZEK OCHRONNYCH ORAZ RĘKAWICZEK!!!