Na podstawie Zarządzenia nr 02.2020 Dyrektora Muzeum w Praszce z dn. 04.05.2020 r. oraz po konsultacjach z Burmistrzem Praszki i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie, od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających.

Do odwołania zawiesza się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum oraz udostępnianie księgozbioru biblioteki muzealnej.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA ZWIEDZANIA MUZEUM W PRASZCE
W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID–19

Od dnia 5 maja 2020 roku następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

  1. Jednocześnie na terenie muzeum może przybywać do 5 zwiedzających;
  2. Każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos;
  3. Każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum;
  4. Podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami;
  5. Wprowadza się nowe godziny zwiedzania, a mianowicie między godziną 9.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę muzeum będzie nieczynne;