Praszka, dnia 5.05.2020 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, postanowiono z dniem 11 maja 2020 roku przywrócić funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym. 

Uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Rodzice, którzy nie maja możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu i chcą skorzystać  z opieki w przedszkolu, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola minimum 2 dni robocze przed dniem przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od dnia 11 maja 2020 roku, fakt ten powinni zgłosić dyrektorowi przedszkola do dnia 7 maja 2020 r. do godz. 10.00.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński