Praszka, dnia 4.05.2020 r.

Informuję, że po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz po uzyskaniu przez Dyrektora Publicznego Żłobka deklaracji rodziców dot. uczęszczania dzieci do żłobka od 6.05.2020 postanawiam  czasowo  ograniczyć funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Praszce w dniach od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński