Wobec konieczności podjęcia środków zaradczych w celu wsparcia lokalnej gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, od dnia  2 maja 2020 r. do odwołania przywracam funkcjonowanie targowiska w Praszce.

Działalność handlowa będzie możliwa tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (w załączeniu), dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 20 kwietnia 2020 r. do odwołania może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży – w przypadku handlu na straganie lub targowisku – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów.

Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!

Wymienione ograniczenia podyktowane są dbałością o zdrowie zarówno handlujących jak i klientów.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński

PDFINFORMACJA GIS.pdf (270,57KB)