PPU”GOSKOM” Spółka z o.o. w Praszce informuje, że z dniem 21.04.2020 r. wznawia  przyjmowanie odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.

ZARZĄD PP-U „GOSKOM”