IMG_20200417_130204.jpeg

Pandemia pandemią, ale życie toczy się dalej. W piątek 17 kwietnia br. w USC w Praszce został zawarty związek małżeński, oczywiście z zachowaniem nałożonych obostrzeń (rękawiczki, maseczki itp.)

Młodej parze oczywiście serdecznie gratulujemy.