Informujemy, że ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc skierowana jest do osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na ten cel przeznaczono ze środków PFRON łącznie 174 mln zł.

Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.

Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.

Program nie określa kryterium dochodowego, a świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia.

Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

W celu uzyskania świadczenia należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano.

Dokument można składać do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

Dodatkowych informacji udzielają konsultanci:
- infolinia PFRON tel. 517-373-975 (godz.9.00-20.00), tel. 22-581-84-10 (godz.9.00-15.00),
- infolinia SOW tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00).