Biedronki.jpeg

Zgodnie ze statutem Publicznego Żłobka w Praszce do 30 kwietnia br. trwa nabór do żłobka na nowy rok szkolny 2020/2021. Wypełnioną Kartę zgłoszenia oraz Klauzulę RODO (w wersji papierowej) można zachowując środki ostrożności wrzucać do skrzynki pocztowej bezpośrednio w placówce.  Dokumenty proszę dostarczać w kopertach lub koszulkach. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 533 081 296 lub

Załączniki:
DOCXWzór Karty Zgłoszenia.docx (16,15KB)
DOCXKARTA INFORMACYJNA DZIECKA.docx (12,86KB)
DOCXKlauzula-REKRUTACJA-DZIECI.docx (20,71KB)