Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego Opis usługi Plik wniosku
Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego Opis usługi Plik wniosku
Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego Opis usługi Plik wniosku