Wnioski do pobrania:

  Wersja edytowalna wniosku Wersja do druku wniosku
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: DOCXwniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.docx (16,10KB) PDFwniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf (496,96KB)
Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy albo inwestycji celu publicznego DOCXwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx (83,60KB) PDFwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.pdf (379,81KB)
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy DOCXWniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.docx (19,24KB)  
Wniosek o wydanie zaświadczenia ws. przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) DOCWNIOSEK o wydanie zaświadczenia.doc (33,00KB) PDFWNIOSEK o wydanie zaświadczenia.pdf (489,12KB)