Wnioski do pobrania:

  Wersja edytowalna wniosku Wersja do druku wniosku
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: DOCXwniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.docx PDFwniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy albo inwestycji celu publicznego DOCXwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx PDFwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.pdf
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy DOCXWniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.docx  
Wniosek o wydanie zaświadczenia ws. przeznaczenia działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) DOCWNIOSEK o wydanie zaświadczenia.doc PDFWNIOSEK o wydanie zaświadczenia.pdf