PPU ”GOSKOM”  Spółka   z o.o. w Praszce informuje, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii oraz związanych z tym ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludzi, z dniem 26.03.2020 r. aż do odwołania zaprzestaje przyjmowania odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.