PDFInformacja Burmistrza Praszki o przywróceniu funkcjonowania przedszkoli z dniem 11 maja.pdf
 

Drodzy rodzice.jpeg

Drodzy Rodzice

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało informację, że od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej z przedszkola w pierwszej kolejności będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy

z opieką w domu, z pierwszeństwem dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Ponieważ jednak istnieje w dalszym ciągu duże zagrożenie zarażeniem się COVID-19 prosimy

o bardzo racjonalne zgłaszanie swoich pociech do przedszkola. Ważna jest dla nas informacja czy jesteście Państwo zainteresowani powrotem dziecka czy nie. Da nam to wstępny obraz sytuacji tzn. czy otworzymy placówkę i dla jakiej liczby dzieci, a wobec tego jakie środki ostrożności

w dalszym etapie będziemy musieli wdrażać.

Czekamy również na wytyczne Organu Prowadzącego- Gminy Praszka.

 

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

 

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić telefonicznie dyrektora placówki lub wychowawcę poprzez dostępne komunikatory w miarę możliwości jak najszybciej, nie później jednak niż do 04.05.2020r. do godz. 10:00. Na tej podstawie dyrektor wspólnie z organem prowadzącym ustali szczegółowe zasady opieki nad dzieckiem i przekaże do wiadomości zainteresowanym Rodzicom.

 

 

Do przedszkola nie mogą być przyprowadzone dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu.

 

Na bieżąco będziemy Państwu przekazywać wszystkie komunikaty.

Z poważaniem Magdalena Król

Tel. kontaktowy 882901031

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce informuje, że od

14.04.2020r. do 26.04.2020r.

zgodnie

z oficjalną decyzją

Premiera RP

Mateusza Morawieckiego,

Przedszkole zostaje nadal zamknięte.


 

 

           Szanowni Rodzice

 

Bardzo dziękuję za fantastyczną współpracę, ciepłe słowa, prace, wykonywane przez

  Wasze dzieci, a nasze przedszkolaki.

Bardzo miło, że przesyłacie informacje zwrotne.

Mam nadzieję, że cieszycie się dobrym zdrowiem jak i Wasze dzieci.

 

Chciałam się podzielić kilkoma bardzo ważnymi informacjami otrzymanymi od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne.

Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu.

W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa.

Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych.

Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe.

Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub innej formy komunikacji nauczyciele udostępniają rodzicom:

a. propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;

 b. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy , adekwatną do realizowanego programu;

c. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;

 d. linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Nauczyciele starają się udostępniać materiały  w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami.

Nauczyciele starają się ustalić z państwem jak najlepsza formę kontaktu , który ma być pomocą, wsparciem ich działania.

Nauczyciele bardzo troszczą się o Wasze dzieci, drogą internetową i dostępnymi komunikatorami wysyłają materiały się realizując jednocześnie  Program Wychowania Przedszkolnego oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Mocno przytulam wszystkie kochane przedszkolaki.

Życzę spokoju oraz dużo zdrówka.

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2

                                                                            Magdalena Król

 

 

 

 

 

           ŚWIATOWA AKCJA  

,, Tuttoandra bene’’ - ,,Wszystko się ułoży’’.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci wraz z rodzinami z naszego przedszkola do dołączenia się do ŚWIATOWEJ AKCJI" WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY".

Dzieci na całym świecie rysują kolorową tęczę. Chcą w ten sposób szerzyć nadzieję i dodać światu trochę koloru w ponurych chwilach pandemii. ,, Tuttoandra bene’’ - ,,Wszystko się ułoży’’.
Akcja skierowana jest głównie do chętnych dzieci, które mają za zadanie stworzyć obrazek TĘCZY dowolną techniką i umieść go w oknie swojego domu bądź pokoju. W naszym przedszkolu mamy 6 grup... Prosimy aby chętne dzieci zaznaczyły z jakiej są grupy i dorysowały np. do tęczy MOTYLKI (dzieci z grupy Motylki).
Czekamy na kreatywne prace i ich zdjęcia.
POZDRAWIAMY Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszce.

                                

Szanowni Państwo

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Praszce  informuje, że od 25 marca do 10  kwietnia br. zgodnie z nowymi Rozporządzeniami z dnia 20.03.2020r. Przedszkole  zostaje nadal zamknięte  i będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące zdalnego nauczania.

Od środy nauczyciele będą realizować nowe zagadnienia zgodnie z podstawą programową .  Proszę o wyrozumiałość  i cierpliwość. To dla nas wszystkich nowa i trudna sytuacja. Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci i o Was drodzy rodzice. Dołożymy wszelkich starań  żeby wzajemnie się wspierać , szukać rozwiązań w sytuacjach  problemowych. Będziemy doskonalili przekazywanie informacji. Na początku każdego tygodnia  na stronie internetowej naszego przedszkola lub dostępnych komunikatorach będziemy zamieszczać  nowe materiały  oraz możliwe formy ich realizacji w domu. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się: telefonicznie nr tel. 882901031 lub poprzez e-mail: przedszkole.2praszka@wp.pl

Proszę o poważne potraktowanie zagrożenia oraz przestrzeganie zasad i ograniczeń związanych  z epidemią korona- wirusa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19.

 

Dyrektor i pracownicy