Informujemy, że z uwagi na ogłoszoną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone ograniczenia dot. funkcjonowania targowiska miejskiego. W celu ograniczenie pobytu ludzi na placu targowym począwszy od dnia 21-03-2020 r. do odwołania wstrzymujemy możliwość handlowania artykułami przemysłowymi, tekstylnymi i innymi niż artykuły pierwszej potrzeby.