o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie złącza kablowego wraz z przebudową linii kablowej średniego napięcia w Kowalach.

Szczegóły w załączniku:
PDFobw20200316.pdf