Urząd Miejski w Praszce informuje, że przedłuża termin składania deklaracji dotyczących odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (wzór deklaracji dostępny na stronie www.praszka.pl, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 wraz z klauzulą RODO) do dnia 28.02.2020 r.