Gmina Praszka przystępuje do inwentaryzacji odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Informacja pochodząca z inwentaryzacji o ilości wytwarzanych tego typu odpadów będzie niezbędna do podjęcia dalszych działań związanych z ich usuwaniem.

Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie deklaracji zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy proszeni są o składanie deklaracji  (wzór deklaracji dostępny poniżej) u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do dnia 14.02.2020 r.

Wzór deklaracji: DOCXdeklaracja folie rolnicze.docx (19,50KB)