W karnawale, zawsze idziemy na bale.

Każde dziecko duże małe, lubi bale w karnawale.

Można zmienić się w królewnę,w królewicza można też,

są cyganki, wrózki, żabki, jest i batman, jest i jeż.

6.jpeg  indeks0.jpeg  4.jpeg

  Bal.jpeg   Bal (2).jpeg   Bal (3).jpeg   Bal (4).jpeg
  Bal (5).jpeg   Bal (6).jpeg   Bal (7).jpeg   Bal (8).jpeg
  Bal (9).jpeg   Bal (10).jpeg   Bal (11).jpeg   Bal (12).jpeg
  Bal (13).jpeg   Bal (14).jpeg   Bal (15).jpeg Bal (16).jpeg
  Bal (17).jpeg   Bal (18).jpeg   Bal (19).jpeg Bal (20).jpeg
  Bal (21).jpeg   Bal (22).jpeg   Bal (23).jpeg   Bal (24).jpeg