Publiczny Żłobek w Praszce ogłasza nabór pracowników na stanowiska:

  1. Pielęgniarka lub położna
  2. Opiekun dziecięcy
  3. Kucharka
  4. Sprzątaczka

Podania o pracę wraz z CV i dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia (z wyjątkiem stanowiska sprzątaczki) można składać w Urzędzie Miejskim w Praszce pokój nr 2A (parter) do dnia 15-01-2020 r..

Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyrektora Publicznego Żłobka w Praszce pod tymczasowym nr telefonu 34 35-92-451.