Przypominamy, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, mają obowiązek złożyć deklarację na:

  • podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia
  • podatek rolny – do dnia 15 stycznia
  • podatek leśny – do dnia 15 stycznia

Uwaga! Jeśli obowiązek podatkowy powstał po w/w terminach, to termin składania deklaracji wynosi 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklarację na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny prosimy przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Praszce
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

lub złożyć osobiście w Referacie Podatkowym (I piętro pokój nr 26).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 34 35-92-477