Opłaty za pobyt dzieci oraz wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce reguluje Uchwała Nr 86/XIII/2019 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19-11-2019 roku:

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce

Zmiany w uchwale:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
116/XVI/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Praszce PDFU116-XVI-2020.pdf (116,46KB)