Statut Publicznego Żłobka w Praszce został przyjęty w dniu 17-10-2019 r. Uchwałą Nr 84/XII/2019 r. Rady Miejskiej w Praszce:

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadania jej statutu