W piątek 20 grudnia oficjalnie została oddana do użytku ścieżka rowerowa Praszka - Aleksandrów. Dokonali tego: Jarosław Tkaczyński - burmistrz Praszki, Kamil Kowalczyk i Marcin Kowalik - przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Praszce, Łukasz Wicher - inspektor nadzoru oraz Jacek Marmul - kierownik budowy.

5-kilometrowy trakt, biegnący po trasie dawnej Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej, ma szerokość 2 m. Na trasie są trzy wiaty z ławkami i stojakami na rowery, lampami LED-owymi oraz panelami fotowoltaicznymi.

Roboty drogowe, które kosztowały 1,353 mln złotych, wykonywała firma Bet-Bruk Lubliniec, a mostowe, o wartości 695 tys. złotych, Wich Piach ze Strojca,

Gmina Praszka na realizację tego zadania pozostała 1,4 mln dofinansowania ze środków zewnętrznych.

A.S.