We wtorek 17 grudnia w Muzeum w Praszce obradowała 14. Sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad, które odbyły się przy 100-procentowej frekwencji radnych, było przyjęciu budżetu gminy Praszka na 2020 rok.

Projekt budżetu burmistrz Jarosław Tkaczyński przedstawił wcześniej pod ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Ta, choć z drobnymi uwagami, zaopiniowała go pozytywnie. Całość opinii RIO przedstawił radnym Sławomir Trawiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Praszce. Założenia budżetowe pozytywnie zaopiniowały również wszystkie komisje Rady Miejskiej, a później - w głosowaniu - radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok.

- To będzie trudny budżet - zauważył Bogusław Łazik, przewodniczący Rady Miejskiej.

Problem numer 1 stanowi oświata. Subwencja na 2020 rok będzie mniejsza o 409 tysięcy złotych.

- Natomiast czekają nas znacznie wyższe wydatki, niż w tym roku - powiedział burmistrz Jarosław Tkaczyński. - Trzeba się liczyć z koniecznością zmian w trakcie roku w dziale oświata.

Dochody budżetowe 2020 roku zaplanowano na poziomie 63 mln 713 tys, 073,25 zł, natomiast wydatki na 68 mln 969 tys. 073,25 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 5 mln 256 tys. złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w takiej właśnie wysokości.

Z budżetu wyodrębniono kwotę 311 tys. 484,35 zł stanowiącą budżet sołecki.

Burmistrz Tkaczyński poinformował również radnych o realizacji najważniejszych inwestycji - basenu, przebudowy byłej szkoły podstawowej przy ul. Fabrycznej na miejski żłobek oraz ścieżki rowerowej Praszka - Aleksandrów.

Jeśli idzie o basem, to kwotowe zaawansowanie robót sięga 50 procent, a to oznacza, iż inwestycje będzie oddana do użytku z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jeśli idzie o ścieżkę, to zakończono remonty trzech mostów znajdujących się na jej trasie (na Ożarce, Wyderce i Prośnie), wykonywane jest oznakowanie pionowe i poziomie oraz porządkowanie terenu.

- Lada dzień inwestycja zostanie oddana do użytku - poinformował Jarosław Tkaczyński.

Trwają prace wykończeniowe w żłobku. Ich zakończenie zostało wyznaczone na 20 grudnia.

- W tej chwili trwa dostawa wyposażenia żłobka - wyjaśnił burmistrz Praszki.

Radni przyjęli również dwie uchwały w sprawie dotacji celowej dla powiatu oleskiego: 206 583,33 zł na dokończenie przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach Gana i Dalachów oraz 177 680,68 zł na dokończenie budowy ścieżki rowerowej Praszka – Rozterk.

Na koniec dobra wiadomość dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce. Dzięki zwrotowi dotacji za utylizację azbestu wymienione zostanie oświetlenie w sali gimnastycznej tej placówki.

W sesji uczestniczyli również przedstawiciele Nadleśnictwa Wieluń Grzegorz Kowalik (nadleśniczy) oraz Michał Zająć (leśniczy). Po poprzedniej sesji Rada Miejska wysłała do przedsiębiorstwa pismo, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie tempem i zasięgiem wycinki drzew na terenie gminy Praszka. Goście próbowali wytłumaczyć powody takich działań, prezentując wiele wykresów i liczb.

- Mnie panowie nie przekonali - stwierdził Bogusław Łazik.

Podobnego zdania byli również inni radni.

A.S.