Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną 4U - Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak! - przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej. Kampania ma na celu pokazania zalecany sposób zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

https://4u.tpcoe.gov.pl/