Dyrektorzy Muzeum w Praszce i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce zapraszają na spotkanie z Igorem Strojeckim powiązanym z prezentacją książki "Utracony Świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji  Środkowej", które odbędzie się w Muzeum w Praszce w dniu 13-12-2019 r. o godz. 17.00

Plakat promujący spotkanie