UE-60.jpeg
LEADER-70.jpeg
LGD Gorna Prosna-70.jpeg
PROW-70.jpeg

Dzięki działaniom zrealizowanym w roku 2019 w zakresie rozwoju infrastruktury, czy też aktywizacji mieszkańców obszaru LGD przyczyniliśmy się do realizacji celu naszego stowarzyszenia. W pierwszym kwartale zostało ogłoszonych 8 naborów w następujących zakresach tematycznych:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości,
  • poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu,
  • wsparcie rozwoju kapitału społecznego,
  • promocja obszaru i ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach tych naborów 14 wniosków zostało wybranych do finansowania, a dzięki nim obszar naszego LGD stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, a także powstanie wiele nowych miejsc pracy. Na chwilę obecną kilka wniosków jest w trakcie uzupełnień, zaś kilka z nich jest już po podpisaniu umowy i realizuje swoje działania zaplanowane w projekcie. Umowę podpisało większość beneficjentów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz kilka stowarzyszeń m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Uszycach, która doposaży się w system klimatyzacji, Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele, którzy w ramach dofinansowania zakupią sprzęt w postaci termowizorów, noktowizorów i odbiorników GP. Sprzęt ten umożliwi zwiększenie możliwości organizacji wydarzeń typu gry terenowe, ćwiczenia i szkolenia w warunkach ograniczonej widoczności, czyli w nocy.
W przyszłym roku także zostaną ogłoszone nabory na takie przedsięwzięcia jak:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Początek roku nie rozpoczął się tylko od naborów, ale także rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu współpracy „Dobre bo lokalne” gdzie partnerami są Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”, Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” oraz partner zagraniczny MAS Hranicko z. s. z Czech. W ramach tego projektu odbył się cykl szkoleń ABC działalności gospodarczej opartej o produkt regionalny, zorganizowany został konkurs na produkt regionalny, stworzono interaktywną mapę twórców oraz wiele innych działań. Niebawem powstanie także film o naszych rękodzielnikach oraz katalog produktów nagrodzonych w konkursie. Dzięki temu projektowi poznaliśmy wielu rękodzielników, z którymi rozpoczęliśmy współpracę.

Do zadań Lokalnej Grupy Działania należy również aktywizacja lokalnej społeczności oraz promocja obszaru LGD. W związku z powyższym w dniu 12.05.2019 r. wraz Lokalnymi Grupami Działania województwa opolskiego oraz Lokalną Grupą Rybacką uczestniczyliśmy„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” ,współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020. w Pikniku z Funduszami Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowice tworząc miasteczko PROW. Jedną z głównych atrakcji był pokaz drwali reprezentujących nasze LGD. Rzeźby wykonane przez Tomasza K. oraz Wojciecha L. laureatów Międzynarodowych zawodów drwali w Bobrowej zostały wystawione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Od początku wdrażania LSR podpisano 39 umów. Łączna kwota umów opiewa na ok.3 234 934,00 zł, co stanowi ok 68% całego budżetu na realizację zadań w ramach LSR.

Mamy nadzieję, że wszystkie złożone projekty zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, a w najbliższych naborach zostanie złożone wiele ciekawych projektów. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl, do biura LGD oraz na naszą stronę na Facebooku.

UE-60.jpeg
LEADER-70.jpeg
LGD Gorna Prosna-70.jpeg
PROW-70.jpeg