Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w Muzeum w Praszce odbędzie się drugie posiedzenie XIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie drugiego posiedzenia sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej.
  4. Zakończenie obrad.