W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego, Gmina Praszka otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2019”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 83 677,73 złotych

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

  • 41 383,30 zł – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 41 838,87  zł - Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  • 455,56 zł – środki własne gminy.