Od 31 X 2019 do 1 III 2020 r. w Muzeum w Praszce można oglądać nową wystawę interaktywną pt. "Świat zmysłów". Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wystawie "Świat Zmysłów", modele umożliwią widzom samodzielne przeprowadzanie prostych eksperymentów i poznanie tajników funkcjonowania podstawowych narządów zmysłów: słuchu, wzroku, powonienia i dotyku.

Ekspozycja złożona jest z trzech części tematycznych. W części, którą nazwano „Receptory", zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak zbudowane są poszczególne organy odpowiedzialne za odbieranie bodźców. Proste eksperymenty pozwolą zwiedzającym na sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonują ich własnych zmysły, m.in. widzenie peryferyjne, powidok lub granice słuchu.

Druga część, „Mono czy stereo", to modele prezentujące, jak bodźce płynące do mózgu z dwóch źródeł - dwojga oczu, dwojga uszu – zwiększają jego możliwości odbiorcze.

W trzeciej części, „Iluzje", na zwiedzających czekają triki optyczne. Będą mogli sprawdzić swój refleks i poczucie równowagi, a także poddać się bodżcom powodującym złudzeniom słuchowym.

Do dyspozycji zwiedzających przygotowano 49 stanowisk doświadczalnych.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat promujący imprezę