W piątek 11 października w Muzeum w Praszce otwarta została wystawa „Na straży granic - Straż Graniczna w II Rzeczypospolitej na zachodnich odcinku granicy polsko-niemieckiej. Została ona zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum w Praszce i Placówkę Straży Granicznej w Opolu.

Wystawę otworzył dr Zbigniew Szczerbik, dyrektor Muzeum w Praszce, a po krótkich wystąpieniach gości zaproszonych, dr Ksawery Jasiak z opolskiego oddziału IPN, twórca ekspozycji, opowiedział zebranym o bohaterskiej postawie strażników na przejściu granicznym Praszka-Zawisna we wrześniu 1945 roku, a także o samej formacji.

Później uczestnicy wydarzenia, wśród których była liczna grupa uczniów SP nr 3 oraz LO w Praszce, zwiedzili wystawę. Aby wejść do sali trzeba było wyrobić paszport, otrzymać w nim specjalną pieczątkę na zaimprowizowanym przejściu granicznym, a przy wyjściu uczynić do ponownie.

Na 15 planszach prezentowane są m.in. zdjęcia pokazujące strażnice i sylwetki strażników, udział Straży Granicznej w zwalczaniu przemytu, dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy, odznaczenia i legitymacje funkcjonariuszy SG, a także przedmioty i towary skonfiskowana przez nią na przejściach granicznych.

W muzealnym ogrodzie można było się zapoznać ze sprzętem, jaki współcześnie w swojej pracy wykorzystuje Straż Graniczna.

Na koniec na Cmentarzu Parafialnym w Praszce złożono kwiaty i zapalono znicze w miejscu pochówku funkcjonariuszu Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego poległych 1 września 1939 roku na przejściu w Praszce.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: płk Adam Jopek - komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, płk Jerzy Łukasik - komendant placówki SG w Opolu, płk Dariusz Kaminiow - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, płk Wiesław Zawiślak - dowódca pododdziału 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, dr Daniel Koreś - przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Roland Fabianek - starostwa oleski, Stanisław Belka - wicestarosta oraz Jarosław Tkaczyński - burmistrz Praszki.