Głosowanie jest nieaktywne. Jest dostępne jedynie w określonym terminie.


Pamiętaj by oddać jeszcze głos w głosowaniu na zadania inwestycyjne