Głosowanie jest nieaktywne. Jest dostępne jedynie w określonym terminie.

 

Pamiętaj by oddać jeszcze głos w głosowaniu na zadania organizacji lub dofinansowania imprez sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych