Numer zadania: 3A/2020
Nazwa projektu: Dożynki Gminne 2020 r.
Lokalizacja: Kowale
Skan projektu: PDFprojekt 3A-2020.pdf (1,14MB)