Numer zadania: 1A/2020
Nazwa projektu: Organizacja imprezy cyklicznej "Strojecka Majówka - 2020"
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFprojekt 1A-2020.pdf (1,69MB)