Numer zadania: 2A/2020
Nazwa projektu: Gminny "Dzień Dziecka" w Brzezinach
Lokalizacja: Brzeziny
Skan projektu: PDFprojekt 2A-2020.pdf