Numer zadania: 6/2020
Nazwa projektu: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu
Lokalizacja: Strojec
Skan projektu: PDFProjekt nr 6/2020 (799,98KB)