Numer zadania: 3/2020
Nazwa projektu: Remont Parku Ruskiego
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt nr 3/2020