Numer zadania: 5/2020
Nazwa projektu: Strefa rekreacyjna z siłownią zewnętrzną
Lokalizacja: Wierzbie
Skan projektu: PDFProjekt nr 5/2020 (3,86MB)