Numer zadania: 7/2020
Nazwa projektu: Doposażenie strażaków OSP w Praszce w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej.
Lokalizacja: Praszka
Skan projektu: PDFProjekt nr 7/2020