Numer zadania: 4/2020
Nazwa projektu: Zagospodarowanie placu wiejskiego w Kowalach poprzez utworzenie boiska do piłki siatkowej i nożnej, zjazdu linowego oraz strefy rekreacji
Lokalizacja: Kowale
Skan projektu: PDFProjekt nr 4/2020