Numer zadania: 2/2020
Nazwa projektu: Ogólnodostępny parkowo - rekreacyjny plac zabaw w Ganie
Lokalizacja: Gana
Skan projektu: PDFProjekt nr 2/2020 (1,65MB)