Miejsce załatwienia sprawy:

  • UMiG Praszka, Parter pokój nr 1 , tel. 034 3591-009 w. 108 lub 034 3592-458

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Wymagane dokumenty:
  2. Opłata: Brak
  3. Czas załatwienia: nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku CEIDG-1

Załączniki:
Wniosek, załączniki do wniosku, instrukcja wypełniania wniosku, klasyfikacja PKD 2007 jak również, mozliwość wypełnienia wniosku przez internet jest dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl

 

 

CEIDG_OSTRZEŻENIE.jpeg