Magia Czytania

Tematyka :Zdrowie

Czytały: Danuta Zadworna, Ewa Żłobińska, Magdalena Mamzer

Pogadankę o zdrowiu prowadziła- pielęgniarka Agnieszka Stanaszek

Wystąpiły dzieci ze szkoły Podstaowwej nr 2